Author Archives: WerkOndernemer

Alles wat u moet weten omtrent een bhv-er

Het liefst wilt u hem nooit nodig hebben, maar een ongelukje zit een klein hoekje.

Een ongeval kan immers overal gebeuren, ook op het werk. Het is dan ook verplicht in Nederland om voldoende bedrijfshulpverleners aanwezig te hebben.

U leest meer over bhv-ers in deze blog.

Wat is een bhv-er?

Een bedrijfshulpverlener (afgekort bhv-er) is een werknemer of werkgever die instaat is eerste hulp te verlenen in geval van nood. Dit kan na een bedrijfsongeval zijn maar in andere soorten ongevallen rondom het bedrijf kan een bhv-er hulp bieden.

Een werknemer of werkgever kan een bhv-er worden door een cursus te volgen en na deze succesvol af te ronden een certificaat ontvangen. In bijna alle gevallen is een bedrijf verplicht een bhv-er in dienst te hebben. Alleen als een ondernemer helemaal alleen werkt en ook geen klanten in zijn pand ontvangt is het niet verplicht een bhv-er in het pand te hebben.

Hoeveel bhv-ers moeten er aanwezig zijn?

In Artikel 3 van de arbowet staat de verplichten voor bhv omschreven, er wordt gezegd dat een bedrijf voldoende bhv-ers moet hebben. Hoeveel dat er precies zijn? dat is afhankelijk van de RI&E (risico inventarisatie & evaluatie). Elk bedrijf is verplicht om een actuele RI&E te hebben. Ook tijdens vakantieperiode moet een bedrijf voldoende bhv-ers op de werkvloer hebben.

Wat zijn de taken van een bhv-er?

In Artikel 15 van de arbowet staan alle taken van een bhv-er omschreven.

Zo leert de bhv-er in zijn cursus onder andere om reanimatie toe te kunnen passen, verband aan te leggen en een AED (automatische externe defibrillator) te gebruiken. Daarnaast leert een bhv-er ook omgaan met agressiviteit op de werkvloer, brandwonden behandelen en de stabiele zijligging.

Certificaat

Een bhv cursus kan in 1 dag behaald worden, met de behaalde certificaat mag de eigenaar eerste hulpverlenen in het geval van nood. In de cursus worden de volgende dingen behandelt: Basic life support, AED gebruik, reanimatie, verbandleer, wat te doen bij verstikking/verslikking, stabiele zijligging, brandwonden behandelen, branden blijven en panden ontruimen. Deze certificaat is vervolgens 2 jaar geldig, hierna volstaat een herhalingscursus om deze weer te verlengen. in deze herhalingscursus frist u de hierboven al genoemde punten nogmaals op om te zorgen dat u certificaat geldig blijft.

De kosten voor een cursus bedragen ongeveer €129,-.

Wat als u niet voldoet aan deze arbowet?

Als u geen of niet voldoende bhv-ers in uw onderneming hebt dan riskeert u hoge boetes. In het geval van een inspectie zal er in alle waarschijnlijkheid in eerste instantie een waarschuwing krijgen om het alsnog te regelen. Mocht het vervolgens nog steeds niet geregeld zijn dan kan een boete oplopen tot wel €3000,-.

 

Uiteraard moet niet de dreiging van een boete maar de veiligheid van u, uw personeel en uw klanten de reden zijn dat u zorgt voor voldoende bhv-ers. Wilt u zelf of iemand anders een bhv cursus laten doen? neem dan eens een kijkje bij 360veiligheid, een specialist op het gebied van veiligheidstrainingen en arboveiligheid.

 

 

Wilt u BHV oproepsystemen in uw bedrijf?

Wanneer er een bedrijfsongeval plaatsvindt in het bedrijf is het belangrijk dat er snel iemand ter plaatse is die hulp kan verlenen en hiervoor bevoegd is. Dit is vaak een BHV-er. Een BHV-er is iemand die een cursus heeft gedaan om deze bedrijfshulpverlening uit te kunnen voeren. Deze BHV-er draagt een systeem waarmee hij of zij snel opgeroepen kan worden.  BHV oproepsystemen zijn systemen die de bedrijfshulpverlening op een snelle en efficiënte manier alarmeert. Dit zodat de hulpverlener snel ter plaatse kan zijn.

Wat houdt BHV in?

De afkorting BHV staat voor bedrijfshulpverlening. Het is de hulp die wordt verleend in bedrijven bij een ongeval waarbij de veiligheid en gezondheid van de werknemers bedreigd kunnen worden. Om BHV-er te worden, moet er een cursus worden gedaan. Tijdens deze cursus leren de bedrijfshulpverleners om een beginnende brand te bestrijden, eerste hulp te verlenen en personen uit een pand te evacueren. Wanneer iemand alleen een EHBO-diploma heeft is diegene nog geen BHV-er. BHV oproepsystemen helpen de BHV-er om op tijd bij het ongeval te zijn.

Soorten systemen

Er zijn verschillende soorten BHV oproepsystemen of piepersystemen. Zo zijn er eenvoudige systemen waarbij de alarmeringen worden getoond door middel van een LED lichtje of op een klein schermpje de melding binnenkomt. Op dit schermpje staat dan bijvoorbeeld een cijfercode. De betekenis van de cijfercode wordt dan afgesproken met de BHV-ers zodat ze weten wat de melding inhoudt. Ook zijn er BHV oproepsystemen met een mogelijkheid tot het versturen van een tekstbericht. Dit tekstbericht kan dan verstuurd worden vanaf een centrale plaats naar alle BHV oproepsystemen. Het kan via een sneltoets of een toetsenbord wat meegeleverd wordt. Als laatste zijn er ook systemen die toegang hebben tot de locatie of een koppeling kunnen maken met automatische vertalingen van andere zorgsystemen.

Gaat u een re-integratie traject in na ziekte?

Wanneer een werknemer ziek is en het onduidelijk is hoe lang dit gaat duren, gaat u als werknemer en werkgever een re-integratietraject in. Hierbij zorgt de werkgever met de werknemer ervoor dat hij of zij zo snel mogelijk weer aan het werk kan. Bij de re-integratie zijn er taken en plichten en kunt u hulp krijgen van het UWV. Hoe dit allemaal werkt hebben we voor u uitgewerkt.

De taken en plichten

Bij een re-integratie zijn verschillende partijen betrokken, elke partij heeft zijn eigen taken of plichten. Een werknemer speelt de belangrijkste rol, hij is verplicht om aan de re-integratie mee te werken. Dit kan bijvoorbeeld door een cursus te volgen of tijdelijk ander werk te accepteren binnen het bedrijf. Als werkgever moet u er alles aan doen om te zorgen dat de werknemer weer aan het werk gaat. In eerste instantie binnen het bedrijf en daarna erbuiten. Er moet aangetoond kunnen worden dat er alles aan gedaan is om de werknemer weer aan het werk te krijgen om voor de WIA in aanmerking te komen. Een bedrijfsarts of de arbodienst kunnen hierbij helpen, deze moeten worden ingeschakeld door de werkgever. Er wordt bij deze arts namelijk een plan gemaakt met de werknemer rondom de re-integratie.

De die u kunt krijgen van het UWV

De werkgever is verantwoordelijk voor de re-integratie van de werknemer. Het UWV kan wel in bepaalde gevallen helpen door het geven van vergoedingen of een oordeel als de re-integratie vastloopt. Een werkgever kan een vergoeding ontvangen wanneer hij een werknemer in dienst houdt met een ziekte of handicap. Dit is een vergoeding voor niet-meeneembare voorzieningen als een aangepast toilet. Het zijn dus eigenlijk speciale hulpmiddelen die het bedrijf normaal gesproken niet heeft. De werkgever krijgt deze vergoeding niet wanneer de ondersteuning al is gekocht voor de re-integratie van de werknemer. Het UWV werkt namelijk samen met vaste leveranciers voor de hulpmiddelen.

Schoonmaak in de toekomst

Schoonmaak kent ontwikkelingen voor de toekomst die helpen bij het beter plannen en toezicht houden op activiteiten die extra aandacht nodig hebben en/of overgenomen kunnen worden door technologische ontwikkelingen die niet stil staan.

Smart Service cleaning

Het gebruiken van data driven planning stelt de schoonmaker in staat om effectiever en efficiënter te plannen en te werken. Het gaat hierbij vooral om voorspellende factoren die goed zijn om te weten om de aandacht te verplaatsen daar waar dat nodig is. Het gebruiken van Smart Service Cleaning geeft weer waar deze aandachtspunten liggen of waar deze naartoe verschuiven.

Planning systemen die automatisch berichten geven wanneer iets aandacht nodig heeft kent het grote voordeel dat deze gebieden als prioriteit ingedeeld kunnen worden. De volgende situaties zijn hierdoor beter planbaar:

Weersverwachting

Door het gebruiken van data van weersverwachting of sensoren die het weer meten, is het mogelijk om dit als aandachtspunt in de planning te zetten. Hierdoor kan het schoonmaakteam rekening houden waar de weersverwachting van invloed kan zijn. Als voorbeeld kan je denken aan dat bij regen alle ramen en deuren gesloten worden en extra checken bij het vormen van natte plekken op de vloer bij ingangen.

Voorraad aanvullen

Als men elke dag overal langs moet gaan om te kijken of overal voldoende materiaal aanwezig is daar veel tijd mee verloren. Het gebruiken van data stelt dan ook vast wat, waar en hoe snel iets gebruikt wordt waardoor dit van tevoren in te plannen valt.

Drukte gebieden

Veelal is dit onderdeel de grootste plan factor, daar waar mensen het meest aanwezig zijn, zijn ook de meeste schoonmaakactiviteiten nodig. Door het gebruiken van de informatie van waar en hoeveel mensen ergens aanwezig zijn, is het overzicht te houden wat er gepland moet worden.

Robotisering

Het gebruik van technische ontwikkelingen is al een gewoonte in de schoonmaakindustrie. De technische hulpmiddelen maken het werk lichter en efficiënter. Maar waar ligt de focus en de ontwikkelingen voor de toekomst?

Het gebruiken van robots in de schoonmaak beperkt zich tot zover tot vloeronderhoud zoals in het huishouden al veelvuldig gebruik gemaakt wordt van de robot stofzuiger. Een nieuwe ontwikkeling zoals die al gebruikt wordt op Schiphol, is de rijdende prullenbak die niet alleen afval ophaalt maar ook aangeeft als er afval wordt achtergelaten.

Biobased cleaning

Duurzaam schoonmaken is al een tijd lang bekend op basis van het gebruiken van nanotechnologie. Dit stelt de schoonmaker in staat om met een zelfde activiteit een langdurige onderhoud te geven aan schoonmaak oppervlakken wat resulteert in minder onderhoudsactiviteiten.

De volgende stap in duurzaam schoonmaakonderhoud moet nog zijn intrede maken met biobased cleaning. Dit is het gebruiken van goede bacteriën in een vervuilde omgeving die de vervuilde bacteriën oplossen. Hierdoor wordt de hervervuiling minder gemakkelijk gemaakt doordat er minder kans is op terugkeer van de bacteriën. Bovendien is deze methode CO2 vriendelijker dan de doorgaans gebruikte methoden.

Digitalisatie in loonadministratie

raken is de ideale manier in het verwerken van de salarisadministratie. Het combineren van e-HRM en salarisadministratie is de toekomst van het verwerken van personeelsadministratie.

Bijhouden informatie

Voor elke medewerker in het bedrijf waarvoor je de salarisadministratie doet heeft dezelfde eigenschappen op dat gebied, ze moeten allemaal hetzelfde aan belasting en heffingen betalen dus de procentuele aftrek is dan ook gelijk. Het enige wat verschilt is de hoogte van het loon.

De basis van deze vastgestelde cijfers maken het dus gemakkelijk om hier een automatisch proces aan vast te zetten, mits er natuurlijk geen variabele afwijkingen zijn. Maar ook die vallen mee omdat deze vaak over hetzelfde gaat zoals ziektedagen of verlof.

Berekenen

Uiteindelijk gaat het dan om een berekening van de eerder genoemde afwijkende variabelen die het meeste werk veroorzaken. Gelukkig zijn het verlofdagen over het algemeen bekend op jaarbasis.

Veel systemen die in het bedrijfsleven gebruikt worden registreren vaak ook automatisch de gewerkte uren of de aanwezigheid. Deze kloksystemen zijn ouderwets maar dankzij de digitalisering zijn ze weer een hot item geworden vanwege de voordelen die het nu biedt.

Informatieverwerking

Deze digitale kloksystemen meten dus zowel de aanwezigheid als de daadwerkelijk gewerkte uren. Hier aan vast rollen de cijfers dan automatisch binnen bij het administratieve proces binnen de software in deze systemen.

Aan het einde van de maand wanneer alle binnengekomen data is afgerond kan je met een druk op de knop de salarisstrook uit laten rollen of zelfs automatisch vanuit het systeem mail naar het personeel.

Advies en uitbesteding

Het digitaal verwerken van deze administratie vereist uiteraard een vooraf opgesteld plan en stramien over de binnen te halen data en het verwerken van de data volgens bepaalde formules. Een specialist in digitale salarisadministratie kan hierbij een grote rol spelen over hoe de administratie in te richten en deze uit te voeren.

Samenwerking HRM

Zoals eerder uitgelegd zijn er meerdere variabelen die van toepassing zijn op de administratie van salarisverwerking. Elementen uit het HRM, afgezien van de salarisadministratie gaan dan ook steeds meer een rol spelen in de digitalisering hiervan. Het is dan ook vast te stellen dat bij deze verregaande manier van administratie logischerwijs er ook gekeken moet worden om de ontwikkelingen van e-HRM toe te passen in de plan van aanpak naar de overgang van het digitaliseren van de salarisadministratie.

Zakelijke groene stroom: enkele highlights

Global warming, klimaatverandering en het broeikaseffect… Termen die met een dreigende en pessimistische toon aan ons worden gepresenteerd in de media. Veel bedrijven promoten groene energie, zowel voor particulieren als de zakelijke sector. Hoe staan marktleiders er eigenlijk zelf in en in hoeverre kunnen we het “practice-what-you-preach”-principe waarnemen bij de grote spelers?

Apple zet de toon

Wanneer we het hebben over de “strijd” tegen klimaatverandering is het interessant om te kijken wat een bedrijf als Apple doet qua zakelijke energie. Een grote hoeveelheid stroom om alle kantoren van Apple te voorzien. Zorg om het milieu staat bij Apple hoog op de lijst van prioriteiten en dat blijkt: alle gebouwen wereldwijd zijn voorzien van 100% groene energie. In zowel Noord Amerika, China, Engeland en India draaien alle data centers, kantoren en winkels op milieuvriendelijke energie. Zelfs de fabrieken die extern onderdelen aan Apple leveren zullen in de nabije toekomst volledig overgaan op groene stroom. Het is een investering die de moeite meer dan waard is om de planeet een stukje te helpen, zo ziet Apple’s CEO het. Er is wereldwijd veel bewondering en respect voor de mijlpaal die Apple heeft bereikt. Ook wat betreft toekomstige ontwikkelingen zal het bedrijf de nadruk blijven leggen op recordbrekende hernieuwbare duurzame stroom.

Nederland volledig op duurzame energie

De directeur van Urgenda, mevrouw Minnesma, heeft gesteld dat Nederland binnen 15 jaar volledig over kan gaan op duurzame energie. Een heel land energieneutraal maken is het grote doel. Ook hier wordt als achterliggende reden het klimaatprobleem benoemd en het doel om onze planeet voor iedereen “prettig te houden”, aldus Minnesma. De onderliggende factoren die benodigd zijn, zijn onder andere elektrische auto’s, huizen, kassen en kantoren langzaam maar zeker de switch van fossiele naar duurzame energiebronnen laten maken. Een berekening wijst uit dat Nederland mogelijk drie miljard euro minder aan kosten zal maken na deze overgang. Een misvatting dus, als je denkt dat fossiele bronnen voordeliger zijn. Idealistisch of niet, het is een mooi streven. Een beeld wat meerdere landen vervolgens zouden moeten overnemen, mocht Nederland hierin een pionier worden.

En bij jou?

Als we kijken naar zakelijke stroom, zijn er in Nederland tal van verschillende aanbieders. De prijzen lopen ook zeer uiteen. Zakelijke energie vergelijken is een must om door de bomen het bos nog te kunnen zien. Letterlijk en figuurlijk. Ben je geïnspireerd geraakt of was je al aan het (her)oriënteren naar de energie die bij jouw zaak of huis past? Ga erop uit, online, en bekijk hoe het er nu bijstaat qua tarieven en keuzemogelijkheden. Onze planeet en de volgende generatie is het waard.

De ideale werkplek is een gezonde werkplek

Waar je ook bent, de omgeving en atmosfeer is belangrijk om je goed te kunnen voelen. Het psychologische effect van een goed en functioneel ingerichte werkruimte is dan ook van belang bij het plannen van een nieuw in te richten werkplek of kantoor.

 

Het zijn vooral de zintuig spelende factoren die de meeste invloed uitoefenen op de perceptie van de werkruimte door degene die er werken en op den duur psychologisch factoren. Hierbij werken de volgende elementen mee:

Ogen

Van alle invloeden is het zicht wel de belangrijkste factor dat meespeelt in de ervaring dat bepaald of een werkruimte goed is ingericht. Medewerkers laten zich beïnvloeden door verschillende eigenschappen van ingerichte ruimtes. Om maar een paar te noemen:

 • loopruimte (is alles logisch ingedeeld)
 • contrast (is er voldoende en meerzijdig kleur aanwezig)
 • licht (zijn de ruimten voldoende belicht en ook met natuurlijk licht via ramen)

Oren

Geluid is ook een factor dat kan zorgen voor een fijne werkplek. Te hard geluid of teveel echo en weerkaatsend geluid in een ruimte kunnen als zeer storend worden ervaren. Bijvoorbeeld een vaste telefoon naast een draaiende machine staat is niet echt bepaald een goed idee.

Reuk

Een fijne of neutrale geur in de omgeving kan goed werken. Zeker binnen een bedrijf dat werkt met stoffen die een penetrante geur afgeven moet rekening houden met het gezondheidsaspect van de mensen die er werken. Aparte afgesloten ruimten zijn dan ook een must wanneer er gewerkt wordt met zulke stoffen.

Gevoel

Je zou er niet meteen aan denken, maar gevoel speelt ook een factor omdat dit net zo gevoelig ligt als gehoor en reuk. Een slecht geventileerde ruimte of ramen die niet open kunnen op de werkplek kunnen de warmte niet afvoeren waardoor dit mensen kan belasten. Ditzelfde geldt voor de aanwezigheid van stof wanneer er niet goed wordt schoongemaakt. Hierdoor kan dit aanslaan op de longen en ogen.

Smaak

Dit laatste is toch wel het allerlaatste om over na te denken maar daardoor niet minder belangrijk. Wanneer er in een ruimte gewerkt wordt waar bepaalde stoffen rondhangen is het niet onoverkoombaar dat dit aanslaat op de tastzin van de mond en tong.

Psychische factoren

Nu zijn de bovenstaande factoren uitgelegd als fysieke elementen die van invloed zijn op de gezondheid, maar hiermee wordt ook een psychisch element mee veroorzaakt. De invloeden hebben diverse resultaten. Wanneer er wel of niet voldaan wordt aan het rekening houden met deze factoren zorgt dit op den duur voor de volgende resultaten:

Niet aan voldoen

Bij het niet voldoen aan rekening houden met de mensen en diens ontvankelijkheid kunnen de volgende psychologisch situaties ontstaan:

 • depressie
 • vermoeidheid
 • hoofdpijn
 • slechte concentratie
 • verminderd cognitief vermogen

Wel aan voldoen

Bij het wel voldoen aan rekening houden met de mensen en diens ontvankelijkheid kunnen de volgende psychologisch situaties ontstaan:

 • gezonder personeel (mensen zitten lekkerder in hun vel)
 • werklust blijft op peil
 • cognitief vermogen gaat omhoog
 • mensen melden zich minder vaak ziek
 • sterker arbeidsethos
 • werk productiviteit gaat omhoog

Beveilig uw bedrijf met een goed sleutelplan

Een sleutelplan is een handig systeem vooral als je deuren hebt in een pand die gecombineerd gesloten moeten worden. Een uniek systeem die makkelijk te gebruiken is en je zoveel geld en stress bespaart. Wij behandelen hier de 4 sleutelplannen van deurplus, een bedrijf die veiligheid kan garanderen.

Hoofdsleutelsysteem

Met een hoofdsleutel systeem maak je zowel je huisdeuren open als de deur van je bedrijf of pand waar je werkt als eigenaar. Let wel dat betekent helemaal niet dat de sleutels die je werknemers krijgen dat zij daarmee ook toegang hebben tot uw woning. Hun sleutels kunnen alleen de deuren openen van het pand of bedrijf, meer niet.

Centraalsluitingsysteem

Een sleutelplan die je heel handig kunt gebruiken bij een appartementencomplex is het Centraalsluitingsysteem. Met dit systeem is geen hoofdsleutel nodig, want de huurders hebben dan allemaal toegang tot een bepaalde ruimte met hun eigen sleutels.

Generaalhoofdsleutelsysteem

De Generaalhoofdsleutelsysteem bedient alle cilinders/deuren in een pand en de hoofdsleutels hebben in dit geval toegang tot afzonderlijke cilinders. Met de hoofdsleutels kun je dus geen deuren open maken die je wel zou kunnen openen krijgen met een Generaalhoofdsleutelsysteem

Gecombineerde sleutelplannen

Gecombineerde sleutelplannen kun je zelf combineren net als bij de Generaalhoofdsleutelsysteem. Je kunt in dit geval je eigen combinaties en structuren maken die allemaal uniek zijn op hun eigen manier. Je geeft rechten aan mensen die het verdienen en die het nodig hebben.

Dit waren de 4 sleutelplannen die deurplus te bieden heeft aan zijn klanten. Het is nu alleen overwegen en contact opnemen met deurplus om te kijken welke sleutelplan het best bij jou en je pand zal passen.

Een helikoptervlucht maken met je personeel

Is het tijd geworden om een bedrijfsuitje te organiseren? Wellicht dat je op het internet aan het zoeken bent wat nu een geschikt uitje is voor je personeel. Heb je wel eens aan een helikoptervlucht gedacht? Het is wellicht niet de eerste mogelijkheid die in je op opkomt als je een personeelsuitje moet organiseren. Maar het is wel een super leuke en ook een realistische mogelijkheid. Heel je bedrijf tegelijkertijd meenemen in een helikopter gaat natuurlijk niet. Maar er kan wel af- en aan gevolgen worden. Hieronder vertellen we graag meer over de mogelijkheden van een personeelsuitje als helikoptervlucht.

Waarom een helikoptervlucht als personeelsuitje?

Omdat je nu eenmaal veel meer kunt zien van elk object dat aan de grond is. Je kunt bijvoorbeeld, de steden allemaal van bovenaf bekijken Utrecht, Amsterdam, Maastricht, Zwolle, noem maar op. Je krijgt een veel beter beeld van die stad, de infrastructuur, de prachtige gebouwen, als u ze vanuit een helikopter bekijkt. Dat is natuurlijk helemaal geweldig voor je personeel.

De droom van jepersoneel om een helikoptervlucht te maken, kan gerealiseerd worden. Er zijn diverse mogelijkheden voor bedrijven die hun personeel een helikoptervlucht willen aanbieden. Zo kun je bijvoorbeeld er voor kiezen om de heel dag een helikopter te huren, maar het is ook mogelijk om bij een evenement een aantal vluchten af te nemen. Voor iedere wens, kan er een passend pakket op maat worden gemaakt.

Helikoptervluchten bestellen

Ben je overtuigd? Kies dan voor helikoptervlucht bestellen bij 123helikoptervluchten.nl. Dit is een jong en energiek bedrijf, dat graag het personeelsuitje voor jouw organisatie regelt. Een helikoptervlucht bij je in de buurt of juist boven een grote stad of een bepaald gebied in Nederland. Alle wensen kunnen besproken worden en dit alles zal in een passend pakket voor je neergelegd worden. Schroom niet langer en kies voor het leukste uitje voor je personeel: een helikoptervlucht!

 

Wat kan ik met Kaizen?

Kaizen is een term uit de Lean Six Sigma methodiek. Kaizen is ooit bedacht door Masaaki, hij schreef hier een boek over. Hij liet lezers van het boek zien wat de verschillen zijn van verandermanagement in de Westerse wereld en de Aziatische wereld. Dit is op zich niet zo interessant, wel zijn er heel veel dingen uit het boek gehaald waar vandaag de dag erg veel tijdsverspilling door wordt vermeden. In dit artikel gaan wij dieper in op wat Kaizen is en hoe u dit in uw eigen bedrijf kunt implementeren. Werkt u in een bedrijf of bent u een ondernemer? Lees dan dit artikel en haal er dingen voor uw bedrijf uit!

Ieder bedrijf wilt continu verbeteren

Het begrip Kaizen betekent ‘continu verbeteren’. Dit wil eigenlijk ieder bedrijf wel, toch lukt het weinig bedrijven. Waarom? Omdat bedrijven vaak te moeilijk denken als het gaat om Kaizen en Lean Six Sigma in het algemeen. Wij adviseren u daarom altijd om stapsgewijs aan de slag te gaan. Bekijk daarom eerst wat de probleemstelling is. Vanuit daar kunt u kijken waar de pijn punten liggen. Kunnen bijvoorbeeld de levertijden korter of is de kwaliteit verhogen een beter doel? Aan de hand hiervan kunt u oplossingen gaan bedenken en deze implementeren. Vaak kunt u hierin begeleid worden door een instituut dat hierin gespecialiseerd is.

Hoe gaat u Kaizen toepassen?

Nu denkt u misschien: leuk dat Kaizen, maar hoe kan ik dit goed toepassen in mijn bedrijf zonder dat ik hier verstand va heb? Deze vraag horen wij wel vaker. Het is daarom goed om eens te informeren bij bedrijven die mensen opleiden op het gebied van Lean Six Sigma en kaizen. Vaak kunnen zij u ook begeleiden bij een traject om Kaizen te implementeren. Ga daarom eens op zoek naar een opleider op het gebied van Kaizen en Lean Six Sigma.