De ideale werkplek is een gezonde werkplek

By | april 19, 2018

Waar je ook bent, de omgeving en atmosfeer is belangrijk om je goed te kunnen voelen. Het psychologische effect van een goed en functioneel ingerichte werkruimte is dan ook van belang bij het plannen van een nieuw in te richten werkplek of kantoor.

 

Het zijn vooral de zintuig spelende factoren die de meeste invloed uitoefenen op de perceptie van de werkruimte door degene die er werken en op den duur psychologisch factoren. Hierbij werken de volgende elementen mee:

Ogen

Van alle invloeden is het zicht wel de belangrijkste factor dat meespeelt in de ervaring dat bepaald of een werkruimte goed is ingericht. Medewerkers laten zich beïnvloeden door verschillende eigenschappen van ingerichte ruimtes. Om maar een paar te noemen:

 • loopruimte (is alles logisch ingedeeld)
 • contrast (is er voldoende en meerzijdig kleur aanwezig)
 • licht (zijn de ruimten voldoende belicht en ook met natuurlijk licht via ramen)

Oren

Geluid is ook een factor dat kan zorgen voor een fijne werkplek. Te hard geluid of teveel echo en weerkaatsend geluid in een ruimte kunnen als zeer storend worden ervaren. Bijvoorbeeld een vaste telefoon naast een draaiende machine staat is niet echt bepaald een goed idee.

Reuk

Een fijne of neutrale geur in de omgeving kan goed werken. Zeker binnen een bedrijf dat werkt met stoffen die een penetrante geur afgeven moet rekening houden met het gezondheidsaspect van de mensen die er werken. Aparte afgesloten ruimten zijn dan ook een must wanneer er gewerkt wordt met zulke stoffen.

Gevoel

Je zou er niet meteen aan denken, maar gevoel speelt ook een factor omdat dit net zo gevoelig ligt als gehoor en reuk. Een slecht geventileerde ruimte of ramen die niet open kunnen op de werkplek kunnen de warmte niet afvoeren waardoor dit mensen kan belasten. Ditzelfde geldt voor de aanwezigheid van stof wanneer er niet goed wordt schoongemaakt. Hierdoor kan dit aanslaan op de longen en ogen.

Smaak

Dit laatste is toch wel het allerlaatste om over na te denken maar daardoor niet minder belangrijk. Wanneer er in een ruimte gewerkt wordt waar bepaalde stoffen rondhangen is het niet onoverkoombaar dat dit aanslaat op de tastzin van de mond en tong.

Psychische factoren

Nu zijn de bovenstaande factoren uitgelegd als fysieke elementen die van invloed zijn op de gezondheid, maar hiermee wordt ook een psychisch element mee veroorzaakt. De invloeden hebben diverse resultaten. Wanneer er wel of niet voldaan wordt aan het rekening houden met deze factoren zorgt dit op den duur voor de volgende resultaten:

Niet aan voldoen

Bij het niet voldoen aan rekening houden met de mensen en diens ontvankelijkheid kunnen de volgende psychologisch situaties ontstaan:

 • depressie
 • vermoeidheid
 • hoofdpijn
 • slechte concentratie
 • verminderd cognitief vermogen

Wel aan voldoen

Bij het wel voldoen aan rekening houden met de mensen en diens ontvankelijkheid kunnen de volgende psychologisch situaties ontstaan:

 • gezonder personeel (mensen zitten lekkerder in hun vel)
 • werklust blijft op peil
 • cognitief vermogen gaat omhoog
 • mensen melden zich minder vaak ziek
 • sterker arbeidsethos
 • werk productiviteit gaat omhoog