Digitalisatie in loonadministratie

Digitalisatie in loonadministratie

23/12/2019 Uit Door admin

Raken is de ideale manier in het verwerken van de salarisadministratie. Het combineren van e-HRM en salarisadministratie is de toekomst van het verwerken van personeelsadministratie.

Bijhouden informatie

Voor elke medewerker in het bedrijf waarvoor je de salarisadministratie doet heeft dezelfde eigenschappen op dat gebied, ze moeten allemaal hetzelfde aan belasting en heffingen betalen dus de procentuele aftrek is dan ook gelijk. Het enige wat verschilt is de hoogte van het loon.

De basis van deze vastgestelde cijfers maken het dus gemakkelijk om hier een automatisch proces aan vast te zetten, mits er natuurlijk geen variabele afwijkingen zijn. Maar ook die vallen mee omdat deze vaak over hetzelfde gaat zoals ziektedagen of verlof.

Berekenen

Uiteindelijk gaat het dan om een berekening van de eerder genoemde afwijkende variabelen die het meeste werk veroorzaken. Gelukkig zijn het verlofdagen over het algemeen bekend op jaarbasis.

Veel systemen die in het bedrijfsleven gebruikt worden registreren vaak ook automatisch de gewerkte uren of de aanwezigheid. Deze kloksystemen zijn ouderwets maar dankzij de digitalisering zijn ze weer een hot item geworden vanwege de voordelen die het nu biedt.

Informatieverwerking

Deze digitale kloksystemen meten dus zowel de aanwezigheid als de daadwerkelijk gewerkte uren. Hier aan vast rollen de cijfers dan automatisch binnen bij het administratieve proces binnen de software in deze systemen.

Aan het einde van de maand wanneer alle binnengekomen data is afgerond kan je met een druk op de knop de salarisstrook uit laten rollen of zelfs automatisch vanuit het systeem mail naar het personeel.

Advies en uitbesteding

Het digitaal verwerken van deze administratie vereist uiteraard een vooraf opgesteld plan en stramien over de binnen te halen data en het verwerken van de data volgens bepaalde formules. Een specialist in digitale salarisadministratie kan hierbij een grote rol spelen over hoe de administratie in te richten en deze uit te voeren.

Samenwerking HRM

Zoals eerder uitgelegd zijn er meerdere variabelen die van toepassing zijn op de administratie van salarisverwerking. Elementen uit het HRM, afgezien van de salarisadministratie gaan dan ook steeds meer een rol spelen in de digitalisering hiervan. Het is dan ook vast te stellen dat bij deze verregaande manier van administratie logischerwijs er ook gekeken moet worden om de ontwikkelingen van e-HRM toe te passen in de plan van aanpak naar de overgang van het digitaliseren van de salarisadministratie. Vergeet hierbij de rol van arbeidsbemiddeling zeker niet.