Overwegingen bij het verkopen van een bedrijf

Overwegingen bij het verkopen van een bedrijf

17/08/2021 Uit Door admin

Na jarenlang uw bedrijf te hebben opgebouwd, begint u na te denken over een overgang. Misschien heeft u al vanaf het begin een bedrijfsverkoop gepland als onderdeel van uw exit-strategie, of misschien heeft een recente fusie of overname in uw bedrijfstak of regio het idee aangewakkerd. Misschien werd u op een dag wakker en besefte u dat u klaar was met het runnen van uw bedrijf.

Wat u ook geïnspireerd heeft om de verkoop van uw bedrijf te overwegen, wat vervolgens van belang is, is de timing. Om uw aankoopprijs te maximaliseren en frustratie en moeite te minimaliseren, moet u zorgvuldig het optimale moment voor uw exit bepalen. U moet op bepaalde signalen letten, want hoewel elke liquiditeitsgebeurtenis uniek is, gelden er bijna altijd een paar algemene timingfactoren.

De beste tijd om uw bedrijf te verkopen is a) wanneer het bedrijf groeit, b) wanneer de marktomstandigheden gunstig zijn, en c) wanneer u klaar bent om over te gaan naar de volgende fase van uw leven.

Is uw bedrijf klaar om te verkopen?

Eigenaars hebben de neiging van hun bedrijf te houden, en zo hoort het ook. Maar laat uw passie voor wat u hebt opgebouwd uw begrip van de objectieve verdiensten en aansprakelijkheden van uw organisatie niet vertroebelen. Vergeet niet: de waarde zit in het oog van de koper.

Wanneer u besluit uw bedrijf te verkopen, hebt u idealiter een solide portefeuille en veel te bieden aan een koper – met voldoende tijd om een strategie uit te werken.

Waar zijn kopers naar op zoek? In één woord: groei. Ze willen bedrijven op het ideale moment van de levenscyclus van het bedrijf treffen – niet tijdens de beginfase (pregroei) en niet nadat de inkomsten en winsten een plateau hebben bereikt (postgroei). Bedenk of en hoe u iemand ervan kunt overtuigen dat dit de perfecte gelegenheid is om in te stappen.

Ervan uitgaande dat u een aanhoudend groeipatroon kunt aantonen, zijn de volgende stappen om te bepalen of u klaar bent om in te stappen een volledige inventaris van uw bedrijf op te maken en een professionele waardebepaling te vragen.

Kijk of u de volgende vragen kunt beantwoorden:

– Wat is mijn bedrijf echt waard?

– Wat is mijn vraagprijs?

– Kan ik dat verantwoorden?

– Welke veranderingen kan ik nu aanbrengen om de waarde van het bedrijf te verhogen?

– Zou mijn bedrijf succesvol blijven zonder mij?

– Wat hebben de belanghebbenden van het bedrijf te winnen en/of te verliezen bij een verkoop?

– Beschik ik over een overgangsteam?

 

Welke marktfactoren zijn van belang?

Net als de aandelenmarkt is het landschap van fusies en overnames afhankelijk van de grotere economische krachten, soms in uw voordeel. Kijk naar uw concurrenten en bedrijven van vergelijkbare grootte in uw sector:

    Hoeveel zijn er de afgelopen jaren verkocht of overgenomen?

    Hoeveel bedrijven zijn bezig kleinere bedrijven over te nemen?

Dezelfde trends die uw bedrijf aantrekkelijk maken voor een koper, kunnen u er ook toe dwingen zo snel mogelijk te verkopen, voordat de marktkrachten de andere kant op gaan. Als u bijvoorbeeld een startup runt, wilt u er misschien uit stappen voordat de volgende golf van disruptie zich aandient.

Algemene marktfactoren die wijzen op een goed klimaat voor bedrijfsverkopers zijn onder meer de volgende:

– hoge percentages van recent afgesloten transacties

– hoge recente multiples van aankoopprijzen

– hoger dan gemiddelde activiteit van strategische kopers

– lage belastingen

– lage rentetarieven

– een sterke economie

– goedkope schuldfinanciering

Bent u persoonlijk voorbereid om te verkopen?

Uiteindelijk hangt het succes van de verkoop van uw bedrijf van u af – uw acties, verwachtingen en uw vermogen om het, toegegeven, uitdagende fusie- en overnameproces te doorstaan. Voordat u kopers begint te benaderen, moet u tijd maken voor zelfreflectie:

Hoe denkt u over een exit? Komt u elke dag enthousiast op uw werk aan om nieuwe uitdagingen aan te gaan of voelt u zich geïrriteerd, uitgeput en ontmoedigd? Motiveert het werk u nog of hebt u het contact verloren met uw vaardigheden en interesses? Kunt u zich voorstellen uw bedrijf nog vijf, tien of twintig jaar te leiden? Gevoelens van burn-out kunnen erop wijzen dat het nu tijd is om uw bedrijf te verkopen. Houd er echter rekening mee dat u minstens enkele maanden de energie moet opbrengen om te communiceren en te onderhandelen met uw koper terwijl u uw dagelijkse werkzaamheden voortzet. En afhankelijk van de structuur van de deal kan het nodig zijn dat u betrokken blijft (bv. als consultant) gedurende een periode nadat de transactie is gesloten.

Leestip: Bedrijf verkopen – OvernameAdvies

Hebt u uw langetermijndoelstellingen duidelijk voor ogen? Tenzij u van plan was uw bedrijf voor onbepaalde tijd te exploiteren, moet u een idee hebben over de volgende fase van uw carrière. Als u het instinct hebt om te verkopen, denk dan na over de huidige toestand van uw positie en bedrijf in vergelijking met uw mentale tijdlijn: Loopt u voor op schema? Achter op schema? Precies op tijd? Afhankelijk van uw leeftijd en de kosten van levensonderhoud, kan de beslissing om te verkopen uw pensioen bespoedigen, u genoeg geld opleveren om een welverdiende vakantie te nemen, of u meteen lanceren in uw volgende onderneming.

Kortom, zorg ervoor dat de beslissing om uw bedrijf te verkopen overeenstemt met uw persoonlijke doelstellingen en dat het u voldoende inkomsten kan opleveren om die doelstellingen te bereiken.