Europees aanbesteden uitgelegd

Europees aanbesteden uitgelegd

16/04/2020 Uit Door admin

Onder Europees aanbesteden wordt een Europese aanbesteding verstaan. Deze aanbesteding dient te gaan volgens bepaalde Europese richtlijnen. In bepaalde richtlijnen opgesteld door de Europese Unie worden Europese overheden verplicht om overheidsopdrachten die een bepaald bedrag te boven gaan uit te schrijven. Deze Europese aanbestedingen dienen dan via de procedure voor Europese aanbesteding te verlopen. 

Uitgangspunt aanbieder in de EU

Het uitgangspunt van de regels voor Europees aanbesteden is dat de hele EU een eerlijke kans heeft om een opdracht te krijgen. Indien een stadsbestuur in bijvoorbeeld Oostenrijk een tunnel wil laten bouten, mogen ze deze opdracht niet onderhands doorspelen aan een plaatselijke aannemer. 

De beginselen voor deze uitgangspunten  zijn:

  • objectiviteit – elk bedrijf moet op de hoogte kunnen zijn van de te vergeven opdrachten.
  • transparantie – de procedures en regels moeten vooraf duidelijk zijn
  • non-discriminatie – er moeten objectieve selectiecriteria worden toegepast.

Wanneer is een Europese aanbesteding verplicht?

Een Europese aanbesteding is verplicht voor de volgende partijen:

Deze verplichting geldt voor

  • de nationale overheid (centrale overheid)
  • gemeenten, provincies en waterschappen (decentrale overheid)
  • publiekrechtelijke instellingen (Universiteiten, ZBO’s)
  • water- en energievoorziening, vervoer etc (speciale sectoren)

De procedure kan worden toegepast op:

  • opdrachten die gericht zijn op  bouwwerken- en infrastructurele werken. Denk aan: bruggen, tunnels- en wegen. 
  • leveringen van goederen.
  • uitvoeren van diensten, bijvoorbeeld het uitvoeren van onderzoek, het drukken van een folder of het maken van een reclamespot.

Er gelden diverse drempelbedragen voor diverse soorten opdrachten. Het scheelt per overheid maar over het algemeen is met voor Europese aanbestedingen verplicht om lagere drempelbedragen te handhaven dan bij andere instanties.

Hoe gaan ze in Nederland om met Europese aanbestedingen?

De zogenoemde Europese aanbesteding wordt over het algemeen  gepubliceerd in het Publicatieblad van de EU. Dit publicatieblad geeft aan wat de nieuwe aanbestedingswet is, wat er verplicht is bij een aanbestedingende dienst.Men dient dit te publiceren op Tenderned. Op deze manier zijn alle aanbestedingen van de Nederlandse overheid op een plek te vinden. Het moet ten alle tijden zichtbaar zijn. Op deze manier is er een overzicht en weet men wat men moet doen bij Europese aanbestedingen en wat er wordt gedaan. Deze worden doorgestuurd naar het platform van de Europese Unie, TED genaamd.